Novinky a trendy

  • Jak se říká, nemoc si nevybírá. Vstoupí člověku do života nečekaně, ovlivní nejen jeho, ale i rodinu a zaměstnání. Šok, nejistota, obavy z budoucnosti, pocit bezmoci. To vše prožívají lidé ve chvíli, kdy se dozví, že trpí závažným onemocněním. A často řeší i existenční problémy.


  • Jak už z názvu vyplývá, povinné ručení musí mít sjednané všichni majitelé motorových vozidel, která jsou provozována na veřejných komunikacích. Jedná se o zákonnou povinnost každého vlastníka motorového vozidla. Pokud řidič takto pojištěného vozidla způsobí dopravní nehodu, je z pojistky vyplacena náhrada újmy způsobené protistraně.


  • Každý, kdo má v bance uloženy nějaké úspory, musí počítat se strašákem jménem inflace. Inflace snižuje hodnotu peněz v čase. Když tedy necháváte peníze na běžném účtu v bance, ztrácejí vaše peníze hodnotu. Bohužel ani úročení běžných účtů situaci nezachrání, je totiž zpravidla nižší, než je míra inflace.