Pády na chodnících, nebezpečí na střechách … Víte, po kom se domáhat náhrady škody?

První sníh je tady a s ním i mráz a náledí. Z hlediska úrazů je zima velmi rizikovým obdobím. Kromě méně vážných zranění jako jsou podvrtnutí, dochází poměrně často i při běžném uklouznutí na chodníku ke komplikovaným a vážným úrazům. Zraněný však mnohdy neví, že může získat finanční odškodnění z různých zdrojů.

 

Pády na chodnících

Za úrazy na neuklizeném chodníku je odpovědný jeho majitel, což je nejčastěji obec či město nebo majitel domu, ke kterému chodník vede. Získání náhrady škody od měst, která se pro tyto případy často pojišťují, nemusí být jednoduché. K získání nároku na odškodnění je proto nutné mít dostatečné důkazy. Pokud je to možné, je potřeba například zaznamenat, kdy, kde a za jakých okolností k úrazu došlo. Základem je fotodokumentace místa a okolí, aby bylo vše jednoznačně prokazatelné. Dále je vhodné vzít si kontakt na případné svědky události. Pokud dojde k větší zdravotní újmě doporučuje se kontaktovat Policii ČR.

 

Nebezpečí na střechách

Při chůzi po ulici může člověka v zimě také překvapit pád sněhu či ledu ze střechy budovy.  Za tyto úrazy je také vždy odpovědný majitel nemovitosti, jehož povinností je řádná péče o majetek, což v tomto případě znamená, že musí zamezit sesuvu sněhu či ledu a jeho pádu ze střechy na veřejně přístupná místa. Minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo ohraničením místa. Pokud se tak nestalo a padající sníh nebo led někoho zranil, jeho šance na získání odškodnění znatelně roste. Je však nutné prokázat, že poškozený postupoval opatrně a dbal všech bezpečnostních zásad.

 

Odškodnění nemusí vždy hradit majitel ze svého, pokud má v rámci pojištění nemovitosti či pojištění odpovědnosti sjednáno takzvané pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Někdy je toto riziko zahrnuto i do často sjednávaných pojistek odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě. Majitelé nemovitostí by ale měli vědět, že některé pojistky nezahrnují takzvanou hrubou nedbalost, za kterou by mohlo být v určitých případech považováno i dlouhodobé ignorování vážného nebezpečí v podobě padajícího sněhu a rampouchů ze střech nemovitostí.

 

Uklouznout můžete kdekoliv

Majitel je zodpovědný za schody do domu i za prostor před vstupem do domu. Nebezpečí, ale číhá také uvnitř domu, kde se po roztátí sněhu často z chodeb stává kluziště. Za úraz způsobený na kluzké podlaze je odpovědný uživatel nemovitosti. K úrazům může dojít nejen na chodnících a v budovách, ale také v dopravních prostředcích. Za zranění, ke kterým dojde v prostředku hromadné dopravy je odpovědný daný dopravní podnik. Ten nese odpovědnost i za případné uklouznutí či pád cestujícího na schůdcích dopravního prostředku. Samozřejmě opět záleží na okolnostech.

 

Pokud dojde k úrazu, může poškozený nárokovat odškodnění také z vlastní úrazové pojistky, a to i v případě, že ho již odškodnil jiný subjekt. Případná již vyplacená náhrada škody od jiných subjektů nemá totiž žádný vliv na výši pojistného plnění z úrazové pojistky.

Chcete mít jistotu, že Vás Vaše pojistka dostatečně chrání pro případ takovýchto nenadálých životních událostí? Máte zájem o sjednání úrazového pojištění? Ozvěte se nám. Rádi s Vámi vše probereme u šálku dobré kávy.

Musíte vyplnit.
Musíte vyplnit. Neplatný e-mail.
Musíte vyplnit.
Děkujeme za zájem, brzy se Vám ozveme.
Omlouváme se, ale zprávu se nepodařilo odeslat.

Zdroj: https://www.brokertrust.cz/rizika/snih-mraz-a-naledi-kdy-a-po-kom-zadat-pri-urazu-odskodneni-vyslo-v-mediich/