Životní pojištění – závažná onemocnění, invalidita

Jak se říká, nemoc si nevybírá. Vstoupí člověku do života nečekaně, ovlivní nejen jeho, ale i rodinu a zaměstnání. Šok, nejistota, obavy z budoucnosti, pocit bezmoci. To vše prožívají lidé ve chvíli, kdy se dozví, že trpí závažným onemocněním. A často řeší i existenční problémy.

 

Psychickou pohodu bere nemocným i skutečnost, že člověk, který doposud chodil do práce a vydělával peníze, se stane invalidním a je odkázaný pouze na invalidní penzi. Je-li na to sám s dětmi a navíc s finančními závazky, rozhodně nejde o lehkou situaci.

 

Závažné onemocnění znamená dlouhodobou pracovní neschopnost většinou spojenou s nemalými výdaji spojenými s léčbou. Jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), týká se stovek tisíců lidí. V součtu žije v Česku kolem 600 000 onkologicky nemocných, ročně lékaři diagnostikují například jen zhoubný nádor u téměř 90 000 pacientů. A je zde i řada dalších nemocí, které vyžadují dlouhodobou léčbu a rekonvalescenci, například kardiovaskulární onemocnění či nemoci pohybového aparátu.

 

Invalidní penze je pak pro řadu nemocných často hlavním a jediným zdrojem příjmu. Průměrný invalidní důchod přitom ke konci loňského roku činil v prvním stupni invalidity zhruba 7 500 korun, ve druhém stupni pak 8 500 a ve třetím necelých 13 tisíc korun.

 

Invalidita je vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 procent. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje tři stupně invalidity:

 

I. stupeň – snížení nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,

II. stupeň – snížení nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %,

III. stupeň – snížení nejméně o 70 %.

 

Bohužel se stává, že někteří lidé na invalidní penzi vůbec nedosáhnou, anebo na ni nemají nárok. Důvodem bývá nesplnění potřebné doby pojištění.

 

Řešením případných finančních problémů spojených se závažným onemocněním může být sjednání životního pojištění.

 

Součástí každé kvalitní smlouvy o životním pojištění by pak vždy mělo být i pojištění závažných onemocnění a pojištění invalidity. V případě závažných onemocnění se dá v rámci životní pojistky pojistit proti mnoha nemocem. Ty mají pojišťovny obvykle uspořádány do několika balíčků. V případě invalidity je pak plnění navázáno většinou na přiznání invalidity Okresní správou sociálního zabezpečení. V takovém případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku, která může být případně i rozdělena do dvou částí, část při přiznání invalidity a zbytek po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. V případě invalidity třetího, tedy nejvyššího stupně, kdy člověk již nebude moci vůbec pracovat, může pojistné plnění dosáhnout nemalých částek a pomoci tak např. i s umořením hypotéky.

 

 

Na trhu je mnoho pojišťoven, které nabízí řadu produktů ze segmentu životního pojištění. Mnohdy je velmi náročné se v této široké nabídce vyznat. Jako profesionálové s mnoholetými zkušenostmi jsme připraveni Vám pomoci. Neváhejte nás kontaktovat. Vše s Vámi probereme a představíme Vám možnosti, které budou odpovídat Vašim potřebám.

 

Musíte vyplnit.
Musíte vyplnit. Neplatný e-mail.
Musíte vyplnit.
Děkujeme za zájem, brzy se Vám ozveme.
Omlouváme se, ale zprávu se nepodařilo odeslat.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/invalidita-penze-pojisteni