Životní pojištění pomůže hlavně s návratem do běžného života

Pojistka zdraví sice nevrátí, ale může návrat do normálního života ulehčit. Klíčové je nastavení životního pojištění. Podle aktuální životní situace každého člověka.

Lidé si kupují hned několik typů pojistek. Zvykli si pojistit si auto, cesty do zahraničí, sportovní aktivity…

Životní pojistku však mají hlavně pro sebe, pro případ, že by se v jejich životě přihodilo něco neočekávaného a závažného, co by mohlo změnit celý jejich další život.

Na otázky Právu odpověděl ředitel úseku pojištění osob v Kooperativě Petr Procházka.

Jak si tedy správně nastavím životní pojištění?

Důraz na správně a dostatečně nastavená rizika pojištění klademe již dlouho. Pro všechny zájemce o pojištění jsme připravili názorné vysvětlení, jak by rozsah a výše jejich pojištění měly vypadat. Nechceme totiž nabídku odbýt léta používanou zkratkou „Pojistná částka má být ve výši 1–3násobku ročního příjmu“. V některých případech potřebujete mnohem vyšší částku, někdo jiný zase určitý typ pojištění nepotřebuje vůbec.

 

Co když potřebuji poradit?

Zkušený pojišťovací poradce ví, jak na to. U nás mu v tom ještě pomůže aplikace, ve které naši poradci podrobně prozkoumají potřeby klienta, a z jejich analýzy vygenerují doporučenou pojistnou ochranu – návrhy pojistných rizik i částky, na jaké doporučujeme pojištění uzavřít. Pokud si podle těchto parametrů klient sjedná pojistnou smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn.

Budu-li konkrétní, pro klienta, kterému vyhovuje život single, neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš úplně zbytečné. Ale pokud je čerstvým otcem novorozence? Pak by takové pojištění pro případ smrti, invalidity nebo vážného onemocnění mělo dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku.

Zamyslet by se nad tím mohli a měli i ti, kteří už pojištění sjednané mají, ale o zajištění takových vážných následků prozatím neuvažovali. Navýšit si limity, upravit rizika nebo rozsah smlouvy mohou kdykoliv.