...mít život ve vlastních rukou

Vše, co jsme doposud dokázali, svědčí o naší píli a umění přizpůsobovat se trhu

Pokračujeme v sérii rozhovorů s našimi spolupracovníky. Tentokrát jsme několik otázek o práci i o životě položili Mgr. Ludmile Slezákové. Jak ráda relaxuje či co si myslí o současné situaci na finančním trhu? I na tyto otázky jsme hledali odpovědi.

Na začátku se vrátíme trochu do dětství :-). Jaké povolání bylo vašim dětským snem?

Vždycky jsem si přála být výpravčí na železnici nebo alespoň průvodčí. Od malička mě fascinovaly uniformy, přesná čísla a jasně daná pravidla. A to mně železnice poskytovala.  Pozorovat tu přesnost. To, jak všechno se vším souvisí a jak to do sebe zapadá. Na nádraží jsem zapomínala na všechno, co se dělo okolo.

Co vás nakonec přivedlo k vašemu aktuálnímu povolání? A co vás na vaší práci nejvíce baví?

Měla jsem založených několik pojistných smluv a spořících produktů a domnívala jsem se, že mě uchrání před čímkoliv, co se stane. Nerozuměla jsem jim a platila za ně měsíčně vysoké částky. A když jsem opravdu onemocněla a peníze jsme potřebovali, tak jsem zjistila, že je mám špatně nastavené, a že nedostanu ani korunu. 

A najednou jsem pocítila silnou touhu předávat tyto zkušenosti dál. Ukazovat lidem, že chyby nejsou v pojišťovnách, ale v tom, jak si smlouvy sami nastaví a jak je důležité, aby svým financím porozuměli. A to mě na této práci baví nejvíce. Pozorovat, jak si dneska klienti už sami uvědomují, co vlastně potřebují. Učím je platit jenom tolik, kolik je nutné a co nařizují například zákony. Zbytek peněz mohou odkládat tam, kde se jim dobře zhodnocují.

Pro mnohé je práce druhým domovem. Jak to máte vy? Vídáte se například s kolegy také mimo kancelář?

I přes moji veselou povahu jsem introvert. V práci jsem v práci a doma jsem doma. Snažím se užít si času sama se sebou, protože ho mám opravdu málo. Ale je fakt, že v loni se kolegyním z kanceláře podařilo dostat mě na vánoční večírek do Brna.  Tak nevím, třeba se ze mě časem stane společenský člověk.

Čeho si nejvíc ceníte na svých kolezích? Jsou pro vás inspirací?

Jsem ráda, že patřím do skupinky lidí, kteří se chtějí vzdělávat, posouvat hranice profesionality a lidským přístupem uspokojovat potřeby klientů. Vše, co jsme doposud dokázali, svědčí o naší píli a umění přizpůsobovat se vývoji trhu i klientům.

Finančních poradců je dnes velká spousta, přesto jich za poslední dobu dost ubylo. Čím si tento výrazný úbytek vysvětlujete? A jak by podle vás měl vypadat kvalitní finanční poradce nebo poradenská firma?

To jsem vlastně už odpověděla v minulé otázce. Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Chce-li finančně poradenská firma k veřejnosti komunikovat svoji profesionální sílu, měl by být každý jeden finanční poradce tím nejsilnějším článkem řetězu. Táhnout za jeden provaz. Vyznávat podobné hodnoty. My v PROFORZA finance, a. s. na těchto hodnotách neustále pracujeme.

Kvalitní finanční poradce je ten, který se umí nejlépe přizpůsobit. Poslední dobou je vyvíjen obrovský tlak na naši odbornost. Prošli jsme opětovně náročnými zkouškami ve všech finančních odvětvích a zakončili jsme je odbornými certifikáty. Kdo tyto certifikace nesplní, nebude moci ve finančním poradenství do budoucna pokračovat. A to je mimochodem také jeden z důvodu, proč někteří finanční poradci mizí ze scény. A myslím si, že je to správně. Ať tuto práci dělají jenom ti, kteří to myslí vážně. Naštěstí je pryč doba, kdy finančního poradce mohl dělat každý, kdo si uměl uvázat vázanku.

V čem vidíte potenciální výhody a nevýhody spravování osobních i rodinných financí svépomocí?

Bohatství paradoxně vytváříme tím, že jsme ochotni platit za služby druhým. Když potřebuji právní služby, jdu za právníkem, a když potřebuji postavit dům, oslovím stavební firmu. Proto i kvalitní správu financí vnímám jako odbornou činnost a měl by ji dělat odborník. Kromě toho, že přitom ztrácíme spoustu energie a v konečném důsledku i peněz, nikdy nemáme jistotu, že jsme to zvládli dobře. A chceme - li  při tom ušetřit, pak pro mě platí heslo „Laciné, je dvakrát placené“.  Výhodu tedy nevidím žádnou.

Co je pro vás osobně nejtěžší při vaší práci finančního poradce?

Každý máme silné a slabé stránky. Každý z nás se s životními výzvami i prohrami vyrovnáváme po svém. To všechno ovlivňuje naši psychiku, výkonnost i vytrvalost. Já jsem v této činnosti velmi spokojená a vděčná za všechny zkušenosti, schopnosti a dovednosti, které mám a prostřednictvím kterých dokážu pomáhat ostatním lidem. Necítím nic, co by mě při práci vyloženě brzdilo. Snad jenom to, že jsem téměř celý život žila ve Zlíně a nyní žiji a podnikám na Ostravsku. Úspěch finančního poradce je do velké míry ovlivněn známým prostředím, ve kterém žije a kde má vytvořené dobré vztahy. V cizím regionu, kde vás nikdo nezná, je vytváření osobních vazeb energeticky náročnější. O to více si jich pak dokážu vážit a chovat se podle toho.

Čemu se snažíte v práci vyhýbat? Co je pro vás nepřípustné?

Pracuji ráda s lidmi, kteří si uvědomují rovnováhu mezi kvalitou služby a její cenou.  Upřednostňuji přímočarou komunikaci a nebojím se jít do sporu, hájím-li při tom správnou věc. Proto je pro mě například lež, pokrytectví nebo manipulace nepřípustná. Vyhýbám se klientům, kteří vybírají produkty podle nejnižší ceny a ze kterých je cítit touha po pojistném podvodu nebo přivlastnění si něčeho, co jim nepatří.

Vaše práce je velmi náročná. Jak zvládáte stres a čím si dobíjíte „baterky“?

Baterky dobíjím převážně přísunem mentální energie. Nabíjím se čtením, vzděláváním se, studiem nových věcí a dovedností, posouváním hranic možností a rozšiřováním kompetencí.

Pokud je mně ale „psychicky“ špatně, tak na toto mně vždycky zabral pohyb. Jakýkoliv. Hlavně se hýbat. Nestát na místě. Nelitovat se. Nejraději mám obyčejnou chůzi v přírodě, kolo, koloběžku, fotbálek, plavání nebo lyže.

Existuje při vaší práci nějaké konkrétní téma, které řešíte nejčastěji nebo které máte nejraději nebo vás nejvíce naplňuje?  

Ano. Tím tématem je finanční závislost žen. Často za mnou do kanceláře přijdou ženy, které zůstaly po rozvodu samy, bez peněz a mnohdy i bez jakékoliv šance na životní změnu. Celý život byly finančně závislé na manželovi a vůbec neví, jak s penězi pracovat. Těší mě, když jim mohu pomoct s bydlením, s hypotékou a hlavně s nastavováním jasných pravidel a vytvářením pevných finančních základů. Od nuly. Když takovému člověku pomůžete, nikdy vám ke konkurenci neodejde.

Jaká je vaše vize do budoucna. Píše se hodně o digitalizaci a o nahrazení vaší práce roboty. Jak se na to díváte?

Ano, vnímám to a taky si uvědomuji, že některé profese už opravdu díky robotizaci vymřely. Nejvíce ohroženy budou parametrické produkty a služby. To, co se dá přesně zasadit do tabulek a vyhodnotit bez lidského přičinění. Naštěstí ale lidské emoce ještě nejdou roboty plnohodnotně nahradit. A existují produkty, které jsou na emocích postaveny jako například investice. Každý den se vyspíme jinak, každý den začínáme s jinou energií, s jinými potřebami i odhodláním.

Og Mandino o tom krásně píše ve své knize Největší obchodník na světě, že každý den jsme jiní. „Dnes bychom si nekoupili zlatý kočár ani za halíř, ale zítra jsme schopni směnit náš příbytek třeba za strom.“

A o tom to přesně je... smiley

zpět na seznam

Nechte nám vzkaz, zavoláme Vám

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Nechte nám vzkaz, zavoláme Vám.

vyplňte prosím povinné údaje

NAHORU