Pojištění vkladů v bance

Peníze v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách, které mají sídlo v Česku, jsou ze zákona pojištěny. Pojištěny jsou vklady jak občanů, tak i firem. V případě krachu banky pak dochází k výplatě peněz z Fondu pojištění vkladů, který spravuje zákonem zřízený Garanční systém finančního trhu (GSFT).

 

O vklady do limitu 100 tisíc eur se klienti bát nemusí – dostanou za ně stoprocentní náhradu, a to včetně případných úroků. Sčítají se všechny vklady jednoho vkladatele na běžných i spořicích účtech nebo termínovaných vkladech a pro každou banku se posuzuje limit samostatně. Pojištění se vztahuje i na účty, které jsou (v české bance) vedené v cizí měně.

 

V některých případech je limit pojištění vkladů dvojnásobný, tj. 200 tisíc eur. Jedná se o případy, kdy si klient do banky uloží nejdéle 3 měsíce před bankrotem banky vyšší částku, která souvisí se změnou jeho sociální situace. Jde třeba o peníze z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, vyplacení jednorázového vyrovnání ze spoření na důchod se státním příspěvkem, z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, z pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. O jejich výplatu je nutné GSFT požádat do dvou měsíců od vydání oznámení ČNB o bankrotu banky.

 

Výplata (do základního limitu 100 tisíc eur) musí začít do sedmi pracovních dnů od oznámení ČNB o tom, že finanční instituce není schopna dostát svým závazkům.

Klienti z řad fyzických osob nemusí o výplatu základní náhrady formálně žádat. Stačí přijít s občanským průkazem na pobočku banky, která je výplatou pověřena. Podnikatelé navíc potřebují i doklad o oprávnění k podnikání. Výplaty náhrad probíhají po dobu tří let ode dne jejich zahájení.

 

O případné vklady nad zákonný limit (tedy 100, případně 200 tisíc eur) je potřeba přihlásit se jako každý jiný věřitel. Stanou se předmětem konkurzu nebo likvidace a pokud tedy ve firmě něco zůstane, uspokojí se závazky vůči klientům aspoň částečně.

 

Vždy je tedy vhodné si důkladně zvážit, zda nechávat své volné peněžní prostředky v bance nebo je chytře investovat a alespoň částečně je tak ochránit i od všudypřítomné inflace.

Podílové listy, dluhopisy, akcie, fondy kvalifikovaných investorů … Chcete investovat, ale nevyznáte se v těchto pojmech? Nevadí. Zastavte se za námi, vše Vám u šálku dobré kávy vysvětlíme.

Musíte vyplnit.
Musíte vyplnit. Neplatný e-mail.
Musíte vyplnit.
Děkujeme za zájem, brzy se Vám ozveme.
Omlouváme se, ale zprávu se nepodařilo odeslat.