Novinky a trendy

  • Jste majitelem nemovitosti a plánujete byt pronajímat? Svěření nemovitosti do rukou cizích osob může být riskantní, jelikož mohou nastat situace, kdy dojde k poškození bytu. V těchto případech je nutné myslet dopředu a zajistit si adekvátní pojištění. Níže uvádíme souhrn pojištění, kterými můžete svůj majetek zabezpečit.


  • I letos měřila Česká bankovní asociace finanční gramotnost české veřejnosti. Výsledek dosáhl pouze lehce nadprůměrných 55 bodů. Okolo této hranice stagnujeme již několik posledních let. Co tedy patří k základu, který by měl znát každý?


  • Zájem o doplňkové penzijní spoření u dospělé populace svědčí o jeho popularitě. Z nejmladší generace však využívá tento nástroj jen každý zhruba dvacátý Čech. Dle Asociace penzijních společností ČR koncem prvního čtvrtletí tohoto roku mělo smlouvu na 110 tisíc osob do 18 let, jimž prostředky pravidelně ukládají rodiče či prarodiče.