Novinky a trendy

  • Léto je za námi a topná sezóna se již znovu pomalu rozjíždí. Zbystřit by proto měli všichni majitelé nemovitostí, mají totiž zákonnou povinnost zajišťovat údržbu a revizi svých komínů každý rok. A podceňovat tuto povinnost se nevyplácí. V případě požáru totiž pojišťovny zkoumají, zda byl komín řádně udržován.


  • Jak se říká, nemoc si nevybírá. Vstoupí člověku do života nečekaně, ovlivní nejen jeho, ale i rodinu a zaměstnání. Šok, nejistota, obavy z budoucnosti, pocit bezmoci. To vše prožívají lidé ve chvíli, kdy se dozví, že trpí závažným onemocněním. A často řeší i existenční problémy.


  • Jak už z názvu vyplývá, povinné ručení musí mít sjednané všichni majitelé motorových vozidel, která jsou provozována na veřejných komunikacích. Jedná se o zákonnou povinnost každého vlastníka motorového vozidla. Pokud řidič takto pojištěného vozidla způsobí dopravní nehodu, je z pojistky vyplacena náhrada újmy způsobené protistraně.