Novinky a trendy

  • Zemětřesení patří k nejničivějším přírodním katastrofám, které mohou způsobit značné škody na majetku a ohrozit lidské životy. Tyto katastrofy se vyskytují po celém světě a nevyhýbají se s menší intenzitou a četností ani Česku. Vzhledem k rizikové povaze těchto událostí se nabízí otázka, zda pojišťovny kryjí škody způsobené zemětřesením.


  • Na lyže do zahraničí se letos chystá dle průzkumu společnosti ČPP Servis 22 % Čechů, což je zhruba stejně jako v minulých letech. Jen malá část lyžařů přitom zná všechna pravidla pro lyžování v zahraničí. Konkrétně mezi Čechy velmi oblíbená Itálie na začátku roku 2022 nově zavedla povinné pojištění odpovědnosti a další pravidla pro pohyb na sjezdovkách.