Novinky a trendy

  • Na lyže do zahraničí se letos chystá dle průzkumu společnosti ČPP Servis 22 % Čechů, což je zhruba stejně jako v minulých letech. Jen malá část lyžařů přitom zná všechna pravidla pro lyžování v zahraničí. Konkrétně mezi Čechy velmi oblíbená Itálie na začátku roku 2022 nově zavedla povinné pojištění odpovědnosti a další pravidla pro pohyb na sjezdovkách.


  • Jste majitelem nemovitosti a plánujete byt pronajímat? Svěření nemovitosti do rukou cizích osob může být riskantní, jelikož mohou nastat situace, kdy dojde k poškození bytu. V těchto případech je nutné myslet dopředu a zajistit si adekvátní pojištění. Níže uvádíme souhrn pojištění, kterými můžete svůj majetek zabezpečit.